Záruky a servis

Výrobky firmy Fiore spa jsou certifikované UNI EN ISO 9001 : 2000.

Prosíme, věnujte pozornost

K dispozici ke stažení jsou pro Vás :

Záruční lhůty

Na své výrobky výrobce poskytuje následující záruku: Části výrobků kromě níže jmenovaných a pochromování: 6 let

Sprchové příslušenství (hadice, hlavice, držák) a sprchové přepínače: 2 roky

Termostatické kartuše a keramické vršky do baterií: 2 roky

Povrchová úprava jiná než chrom a gumové těsnící elementy: 2 roky

Podmínky záruky

Záruka platí pouze za předpokladu instalace filtrů u přívodu vody a změkčovače v případě tvrdé vody. Pokud filtry a změkčovač instalovány nejsou nebo řádně nefungují, a dojde k poškození baterie nečistou vodou nebo vodním kamenem, záruka se na takové poškození nevztahuje. Záruka dále platí pouze za předpokladu instalace k tomu proškoleným pracovníkem nebo instalatérem a vztahuje se pouze na vady výrobní.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

  • Při závadách vzniklých neodbornou instalací potrubí (např. při příliš velkém či příliš malém průměru trubek, který může vést k zvýšení nebo snížení průtoku vody nebo při instalaci teplé a studené vody opačně.)
  • Při závadách vzniklých neodbornou instalací výrobku (např. při přílišném utažení matic, poškrábání klíčem, upuštěním výrobku na zem a následným prasknutím kartuše atd.)
  • Při závadách vzniklých nevhodným užíváním výrobku (např. při vodě plné kamínků a písku nebo vodního kamene a absenci funkčních filtrů a změkčovače vody, zamrznutí potrubí atd.)
  • Při závadách vzniklých nedostatečným nebo nesprávným udržováním výrobku (např. poškození povrchové úpravy chemikáliemi.)

Doporučení : Termostatické baterie jsou kromě nečistot ve vodě a vodního kamene velmi náchylné i na množství železa ve vodě, a tak pokud máte vodu nečistou či zbarvenou do červena, kupte si raději jiné než termostatické baterie.

Uplatnění reklamace

Reklamaci je třeba uplatnit u prodejce, kde byl výrobek zakoupen, a který vydal doklad o prodeji.

K uplatnění reklamace je třeba předložit záruční list opatřený označením výrobku, razítkem prodejny, datem prodeje a podpisem prodejce nebo paragon vydaný přímo prodejcem, na kterém nesmí chybět označení výrobku, razítko a datum. Dále je třeba předložit doklad o instalaci k tomu proškoleným pracovníkem nebo instalatérem. Můžeme si vyžádat i kopii potvrzení o instalaci filtru a změkčovače vody, prosíme Vás, abyste si uschovali tyto doklady.

Reklamace bude vyřízena po odborném posouzení prodejcem buď opravou nebo výměnou za nový výrobek.

Správná údržba výrobků

Vodovodní baterie by měly být často čištěny obyčejnou vodou a leštěny jemným, pokud možno flanelovým hadříkem. Houbičky s drsným povrchem by mohly na povrchu výrobku zanechat škrábnutí. V žádném případě bateii ani její části nedrhněte silou a nemyjte agresivnímu mycími prostředky!

K odstranění vodního kamene můžete použít prostřeky, které jsou k tomuto účelu určené, ale žádné jiné chemikálie nepoužívejte!

Správná instalace výrobků

Instalace výrobků musí být prováděna pouze k tomu vyškolenou osobou!

Dbejte na to, aby instalatér při instalaci dodržoval následující:

  1. Než přistoupí k instalaci výrobku, nechá potrubím protéci dostatečné množství vody, aby se vyplavily možné nečistoty.
  2. Vývod na teplou vodu instaluje při čelním pohledu vlevo a vývod na studenou vodu vpravo.

Po instalaci baterii řádně propláchněte a v prvních sedmi dnech při odběrech vody nechejte vždy odtéci cca 200 ml vody.

Zpětná klapka je instalována už při montáži v závodě do všech baterií, které obsahují sprchu. Pokud byste zpětnou klapku vyměňovali, tak ji vkládejte podle směru šipky vyznačené na těle zpětné klapky.

Připravili jsme pro Vašeho instalatéra INSTALAČNÍ NÁVODY.

Technické údaje

Doporučené maximální hodnoty provozní teploty vody a provozního tlaku jsou následující:

  • doporučená maximální teplota vody: 65 stupňů Celsia
  • doporučený maximální provozní tlak: 3 atmosféry

Kontaktní adresa:

Fiore Rubinetterie S.r.l.
Via Maggiate 69/C
28021 Borgomanero (No)
Itálie

www.fiore.it

Pro další informace
pošlete e-mail:

t.caldi@fiore.it


hlavní menu: